Nastavenie emailov

icon

Všetku vašu poštu si môžete čítať cez náš webmail: https://mail.sixnet.sk

Naše štandardné nastavenie pre vášho poštového klienta

 • prihlasovacie meno: celá e-mailová adresa (napr. posta@sixnet.sk)
 • prihlasovacie heslo: získate pri vytvorení
 • server prichádzajúcej pošty (POP3), šifrovaný prístup (ODPORÚČAME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 995, heslo odosielané nešifrovane
 • server prichádzajúcej pošty (IMAP), šifrovaný prístup (ODPORÚČAME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 993, heslo odosielané nešifrovane
 • server odchádzajúcej pošty (SMTP), šifrovaný prístup (ODPORÚČAME): SSL
  mail.sixnet.sk, port 465, heslo odosielané nešifrovane

Nešifrované pripojenie (neodporúčame)

 • server prichádzajúcej pošty (POP3), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 110, heslo odosielané nešifrovane
 • server prichádzajúcej pošty (IMAP), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 143, heslo odosielané nešifrovane
 • server odchádzajúcej pošty (SMTP), nešifrovaný prístup
  mail.sixnet.sk, port 25 (alternatívne 587), heslo odosielané nešifrovane

Automatická odpoveď

 • cez webmail (https://mail.sixnet.sk), sekcia Osobné nastavenia (vpravo hore), záložka Account -> Autoreply

Kapacitné obmedzenia schránky

 • cez webmail (https://mail.sixnet.sk), vľavo dole je grafický ukazovateľ s percentom zaplnenia
 • predvolená hodnota je 2 GB (v prípade potreby navýšenia nás kontaktujte)