UX/UI dizajn

4. 10. 2022 | Blog

UX - user experience a UI - user interface nie sú synonymá. UX má na starosti to, ako systém funguje a UI je zodpovedný za to, ako systém vyzerá.

Zjednodušene povedané: UX má na starosti to, ako systém funguje a UI je zodpovedný za to, ako systém vyzerá. UX a UI sa teda dopĺňajú a tvorba web stránok či aplikácie bez nich nie je možná. Obom ide v podstate o to isté – naplniť potreby a spríjemniť zážitok používateľa.

UX (User Experience) - UX sa zameriava na celkový zážitok používateľa pri interakcii s produktom, službou alebo systémom. To zahŕňa všetko, čo používateľ zažíva, keď prichádza do kontaktu s produktom, vrátane dizajnu rozhrania, usporiadania obsahu, navigácie, rýchlosti načítania a jednoduchosti používania.

UI (User Interface) - UI sa zameriava na konkrétne rozhranie, ktoré používatelia vidia, keď interagujú s produktom alebo službou. To zahŕňa grafický dizajn, farby, typografiu, rozloženie a všetky ostatné vizuálne prvky, ktoré používatelia vidia a s ktorými môžu interagovať.

Tieto dva pojmy sú prepojené a spolupracujú spolu na vytvorení pozitívneho a efektívneho zážitku pre používateľa. Správne navrhnuté UX a UI môžu viesť k lepšej použiteľnosti, zvýšeniu spokojnosti používateľov a zlepšeniu výkonu produktu alebo služby. My v SIXNET-e, na základe dvoch desaťročí skúseností a stoviek realizovaných projektov, vieme najlepšie zhodnotiť a poradiť, ako docieliť pozitívny zážitok z webstránky a transformovať návštevníka na zákazníka.